top of page
freshsales.png

最受好評的雲端客戶關係管理系統

透過 360°視角提供更精確的服務、
更有效率地完成交易 

20945504 [轉換]2.png

與您的客戶建立多個聯絡管道

  • 可​串聯多個即時通訊軟體

  • ​客製化網頁表單

  • 內建電話

cks4otrxd0btbnpg0yjq99nub-freshsales-flatlay.one-half.png

Freshsales 滿足全方位CRM需求

19209-01.png

客戶管理

MyApril10 [轉換].png

自動化功能

Wavy_Tech-01_Single-10 [轉換]-01.png

報告分析

客戶管理

3139839-07.png
3139839-09.png
360-customer-view-c44f8ac8.jpg
3139839-05.png
activities-timeline-f22429fe.jpg
3139839-07.png

客戶資料管理

客戶資訊紀錄

客戶資料管理

客戶行為追蹤

3139839-06.png
3139839-04.png
Outbound-Pipeline.png
Screen-Shot-2017-11-17-at-6.40.53-PM.png
3139839-03.png
hKc6u-hQi3pvMIbOVcqf4WyJc1rl13jGlg.gif
3139839-07.png
3139839-07.png
3139839-07.png

客戶資料管理

客戶交易進度追蹤

銷售流程管理

銷售活動安排

銷售流程管理

銷售流程視覺化

客戶管理

自動化功能

工作流程自動化

自動案件派發

3139839-10.png
Assignment Rules.png
3139839-10.png
3139839-10.png
3139839-10.png
3139839-10.png
fU0KJ432jB2EMUACa4IzR2DLMzmsrnSDBg.png

工作流程自動化

​自動化工作流程建立

3139839-10.png
3139839-10.png
33dfc394-c50a-49fb-a8e2-ed7083f6d7ea.png
Sales forecast 1.png
3139839-10.png
3139839-10.png
3139839-10.png

Freddy AI

​潛在客戶有效性評分

Freddy AI

​預測收入和業績預估

identify duplicate.png
3139839-13.png

Freddy AI

​重複客戶偵測和合併

自動化功能
報告分析
3139839-07.png
3139839-09.png

​報告分析

Sales Activity Reports.png

銷售活動報告

3139839-03.png

銷售業績預估

Sales forecast 1.png
3139839-04.png
3139839-06.png
Sales report.png

自訂分析報告

3139839-07.png
ckghnmxtp00ngleg17paex2k8-mobileapp.one-half.png

Freshsales 
行動裝置
APP

全世界的角落
都是您的行動辦公室

contact-01.png

客戶連絡

​整合電話、郵件和即時通訊軟體,方便隨時與客戶溝通

voice-recognition-01.png

語音記事

​隨時新增客戶筆記
​提供團隊更多客戶訊息

no-wifi-01.png

離線模式

即使沒有網路也可以
隨時查看客戶資料

to-do-list-01.png

任務通知

每日任務和即時任務通知
​不錯過任何工作事項

route-01.png

Google地圖

點按地址直接打開
Google地圖或Uber App

check-in(白)-01.png

打卡功能

使用簽到功能紀錄業務拜訪客戶的確切時間

5566882-03_edited.png
5566882-01.png

戴博斯科技工程師提供您最佳的技術團隊

customer journey.png

吸引、分析潛在顧客

內建通訊工具,

與客戶的聯繫保持暢通

透過 Freddy

快速完成交易

培養長期的客戶關係

Freshsales Suite
結合
行銷管道

打造完整售前客戶服務系統

​了解更多

freshsales-suite-RGB.png

若想了解更多資訊,歡迎與我們聯絡

bottom of page